Vasi Terapi

Vasi Terapi

Om Vasi Terapi

Siddha systemet er et gammelt traditionelt videnssystem, som stammer fra Tamil Nadu i Sydindien. Systemet indeholder forskellige vidensgrene såsom siddha medicin, siddha varma (vital punkt terapi), yoga og astronomi.

Der er flere forskellige retninger inden for siddha traditionen med hver deres behandlingsmetoder m.m.

Vasi terapi er et terapeutisk system inden for siddha traditionen, som er udviklet og systematiseret af siddha healer Pal Pandian fra Tamil Nadu.

Ifølge siddha systemet opstår sygdom og lidelser på grund af energimæssige ubalancer i kroppen, hvilket vil sige at livsenergien ikke flyder som den skal i kroppens energibaner og vitale punkter (energipunkter).


I vasi terapien korrigeres ubalancer ved hjælp af tre forskellige behandlingstilgange som er:

-Varma terapi

-Kalari terapi

-Amritha Kalai


Hvilke behandlingstilgange/-metoder der tages i brug afhænger af sygdommen/lidelsen og individuelle forhold.


Livsenergien, som flyder i kroppens energibaner og vitale punkter (kaldt henholdsvis nadier og varmams i siddha systemet), er den underliggende kraft bag alle funktioner i den menneskelige organisme. Det tages derfor fat om roden af problemet, når sygdomme og lidelser behandles ved at korrigere ubalancer i kroppens energisystem.Varma Terapi


Varmams (vitale punkter), som er lokaliseret langs kroppens energibaner ved store nerveplekser, endokrine kirtler, led, vigtige blodkar m.m., er ansvarlige for alle kroppens vitale funktioner. De indeholder meget store mængder livsenergi, som i varmams kaldes vitalenergi. I varmams er vitalenergien/livsenergien behandlingsmæssigt mere tilgængelig og stimulation af den meget koncentrerede vitalenergi har en stor helbredende virkning.


Varma terapi består i at anvende bestemte former for tryk og massage på varmams (vitale punkter) som er relateret til en sygdom eller lidelse. Herved stimuleres vitalenergien og blokeringer i pågældende varmams fjernes, hvorved energistrømmen i kroppen bringes i balance og helbredelse finder sted.Kalari Terapi


Denne behandlingstilgang dækker over en række forskellige behandlingsmetoder, bl.a. blide manipulationsteknikker, adangal massage og varma nerve massage (narambu murichal).


Adangal massage og varma nerve massage er traditionelle terapeutiske oliemassager for både krop, sind og ånd. Massagerne hjælper bl.a. til at fremme blod- og lymfecirkulationen, afslappe musklerne og fjerne blokeringer i energisystemet, hvorved man opnår forbedret sundhed, øget velvære og fornyet energi.

Varma nerve massage gives både som forebyggende/sundhedsfremmende behandling og som led i behandling af visse sygdomme og lidelser.

Adangal massage gives kun i forbindelse med visse sygdomme og lidelser.

Afhængig af sygdommen/lidelsen gives massageformerne enten som helkropsmassage eller lokal massage.Amritha Kalai


I denne behandling arbejdes der med nadier (energibaner) i kroppen ved hjælp af den universelle Vasi energi. Dette er en meget effektiv måde at bringe livsenergien i balance på og dermed helbrede en sygdom eller lidelse.Supplement til behandlingen


Ubalance i kroppens energisystem forårsages bl.a. af ulykker, uhensigtsmæssige tankemønstre, livsstil og/eller omgivelses-faktorer. Hvis man er i behandling for en sygdom som skyldes eksempelvis livsstilsfaktorer, tages der også fat på disse faktorer for at sikre at sygdommen ikke vender tilbage igen.


Nogle behandlingsforløb suppleres ligeledes med instruktion i hjemmeøvelser, anbefalinger til urtepræparater m.m.Copyright 2013 Caroline Jensen